โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ
เสริมสร้างสุขภาพ (1)
นางนงลักษณ์ ไชยเลิศ
รายงานการพัฒนาวินัย ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน (1)
นางวาสนา คำวัง
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ฯ (1)
นายบุญห่วง ภัทรเชาว์
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (1)
นางดนตรี ดวงสม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 (1)
นางเย็นจิตร ไชยวรรณ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความคงทนของการเรียนรู้ (1)
นายสุวรรณ์ พินิจ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) (1)
นายเด่นชัย ดวงสม
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) (1)
นายศรีทูล มณีรัตน์
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (1)
นายวิชัย จำรัส
การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (1)
นางอรนันต์ หอมนาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2 (1)
นายสุวรรณ์ พินิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 (1)
กรรณิกา ฟูสีกุล
ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน (1)
ดนัย ไชยโยธา : อ้างใน Future Magazine , June, 1995
ผู้บริหาร (1)
นายสมชาย วงศ์ชัย
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ (1)
นางเย็นจิตร ไชยวรรณ์
ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง (2)
นางศรีวรรณ แสงจันทร์
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1