โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 429
สมาชิกล่าสุด: MariannaMeera
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
การป้องกันตัวในภาวะคับขัน
doo21055801.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น เรื่องการปัองกันตนเองในภาวะคับขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบาย ของนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษพัฒนาคาร) ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.2558 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก อาจารย์ขวัญชัย  รัฒนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้ง
doo1604255802.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้ฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 34-36/2558 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
D.A.R.E. ประเทศไทย
doo27025801.jpgพ.ต.ท.อนุพนธ์  สนิท  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 27 กพ. 2558 (มานิตย์ ข่าว)
เตรียมความพร้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ
doo23025801.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเขาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย โดยทีมวิทยากรจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ณ อาคารศูนย์พลศึกษา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 23 กพ. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
doo12025801.jpgนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดค่ายหนังสือเล่มเล็ก มี นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศน.สพป.ชร.เขต 1 และคณะครูเป็นกรรมการ การประกวดการทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องสมุด ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ตรวจสนามสอบ O_net
doo31015801.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามสอบ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มบ้านดู่ และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net
doo30015802.jpg นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายบุญห่วง ภัทรเชว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) คณะครู ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาปันจักสีลัด ที่ทำการแข่งขัน ณ สนามอาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ( มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
doo29015801.jpgดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัต ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันปันจักสีลัต
doo27015801.jpgนายบุญห่่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต้อนรับ ผู้แทนสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ผู้ควบคุมทีม จังหวัดเชียงราย สุโขทัย ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประชุมสัมมนาโรงเรียนดีศรีตำบล
doo14085701.jpgนายวิวรรธนพงศ์  สมจิต รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมี นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับ วิทยากร นายศีลพงษ์ วิชิต ผอ.กลุ่มนิเทศ นางศุภคณา อภิวงค์ษา นายประดิษฐ์ เตชนันท์ นางธนารักษ์ ปั้นเทียน ศน.สพป.เชียงราย เขต 1  ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
doo13085701.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกล่าวถวายราชสดุดีแด่ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  ตามนโยบายนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาชุมชน เมื่อวันที 13 สิงหาคม 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
หน้า 1 จาก 5 1 2 3 4 > >>
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

admin
18/05/2015 15:37
23-24 พค.58 ครูป.1 อบรม ห้องพวงแสด สพป.เชียงราย เขต 1

admin
18/05/2015 15:35
23 พค.58 พิธีส่งมอบ กระบือโรงเรียน ให้ กนช.ยืมเลื้ยงขยายพันธ์

admin
18/05/2015 15:34
21-22 พค.58 นักเรียน มัธยม อบรมการป้องกันตนเอง

admin
18/03/2015 10:10
18 พ.ค.58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปี ก.ศ. 2558

admin
03/02/2015 10:41
ติดตามเพจรูปกิจกรรม ได้ที่https://www.faceboo
k.com/schbandoo


ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1