โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 475
สมาชิกล่าสุด: ClaudeMoft
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
Pree-Onet
doo7015702.jpgนายกิตติชัย  เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre_Onet ระดับ ม.3 และ ป.6 ของ สพป.เชียงราย เขต 1 มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ. นางรุ่งศิริ ไตยโยธี รอง ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับและรายงาน เมื่อวัีนที่ 7 ม.ค. 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ-ข่าว)
ตัอนรับปีใหม่ 2557
doo2015701.jpgคณะครู ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่วมอวยพรและขอพร มอบของขวัญปีใหม่แด่ นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ. นางรุ่งศิริ  ไตรโยธี รอง ผอ.   เนื่องในวาระดิถีขี้นปีใหม่ 2557 พร้อมรับพรและให้กำลังใจในการทำงาน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ณ สนามส่วนหน้าโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
อาสาสมัครศูนย์เพื่อนในวัยรุ่น
doo25125601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวเปิดการอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรมทูบีนัมเยอร์วัน โดยรับความร่วมมือวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันพ่อแห่งชาติ
doo6125601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผ.อ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นตัวแทน ครู นักเรียน กล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู้หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประเมินโรงเรียนสีขาว ระดับเขตพื้นที่
doo26115601.jpgนายสมคิด  อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นหัวหน้าทีมประเมินโรงเรียนสีขาว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 1 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับจังหวัด มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และข้อมูล ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว) 
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
doo25115601.jpgนายกิตติชัย  เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ มี นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ ให้การต้อนรับ ณ สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

doo22115601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒาคาร) นางรุ่งศิริ  ไตรโยธี รอง ผอ. นำนักเรียนเกี่ยวข้าว ตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (ปลูกเอง กินเอง) ณ แปลงนาโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

ติดตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
doo14115602.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าประชุมร่วมคณะฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลบ้านดู่ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ติดตามการดำเนินงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษาและนอกเวลาราชการ ณ อาคารห้องประชุมฝ่ายปกคอรงเทศบาลตำบลบ้านดู่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
สอบคัดกรองนักเรียน
dooo19095601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ชี้แจงการสอบคัดกรองนักเรียน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียนระดับ ป.3 และ ป.6 โดยมี น.ส.ศุภคนา  อภิวงค์ษา  ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราย เขต 1 มาเยี่ยมสนามสอบ คณะผู้บริหาร ครุ กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์บริการ การศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
อบรม กนช.
doo23085601.jpgเจ้าหน้าที่ กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ เทศบาลตำบลบ้านดู่ - นางแล  เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมปลุกจิสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 วิทยากรจาก จังหวัดทหารบกเชียงราย มีนายบุญห่่วง  ภัทรเชาว์ ผ.อ. ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับ และอนุเคราะห์สถานที่ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันภาษาไทยแห่งชาติ
doo29075601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง การใช้ภาษาไทย ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
หน้า 4 จาก 6 < 1 2 3 4 5 6 >
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

admin
12/01/2016 10:31
3-4 กพ.59 กีฬากลุ่มบ้านดู่

admin
12/01/2016 10:31
25-28 มค.59 กีฬาสีภายใน

admin
12/01/2016 10:29
กิจกรรม 14-15 มค.59 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นำ้ตกขุนกรณ์

admin
03/02/2015 10:41
ติดตามเพจรูปกิจกรรม ได้ที่https://www.faceboo
k.com/schbandoo


ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1