โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ตรวจสนามสอบ O_net
doo31015801.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามสอบ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มบ้านดู่ และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net
doo30015802.jpg นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายบุญห่วง ภัทรเชว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) คณะครู ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาปันจักสีลัด ที่ทำการแข่งขัน ณ สนามอาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ( มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
doo29015801.jpgดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัต ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันปันจักสีลัต
doo27015801.jpgนายบุญห่่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต้อนรับ ผู้แทนสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ผู้ควบคุมทีม จังหวัดเชียงราย สุโขทัย ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประชุมสัมมนาโรงเรียนดีศรีตำบล
doo14085701.jpgนายวิวรรธนพงศ์  สมจิต รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมี นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับ วิทยากร นายศีลพงษ์ วิชิต ผอ.กลุ่มนิเทศ นางศุภคณา อภิวงค์ษา นายประดิษฐ์ เตชนันท์ นางธนารักษ์ ปั้นเทียน ศน.สพป.เชียงราย เขต 1  ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
doo13085701.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกล่าวถวายราชสดุดีแด่ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  ตามนโยบายนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาชุมชน เมื่อวันที 13 สิงหาคม 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันเตรียมต้นกล้าสู่ฯอาเซียน
doo8085701.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมวันเตรียมต้นกล้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนายนพรัตน์  อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 เป็นประธาน นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวรายงาน คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ มีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันภาษาไทยแห่งชาติ
doo29075701.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ. ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ช่าว)
กิจกรรมวันต้านยาเสพติด-สุนทรภู่
doo260657011.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ของนักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
เสวนาปรองดอง
doo240657011.jpg
นายวีระเดช  สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้นำชุมชน ผู้รู้ในชุมชน และขาวบ้านเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้บริการสถานที่ และต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันไหว้ครูบ้านดู่ 57
doo19065701.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อระลึกถึง พระคุณของครู ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ เป็นประธาน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เมือวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มานิตย์ ภาพ/ข่าว
หน้า 4 จาก 8 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1