โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 454
สมาชิกล่าสุด: aputil
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

doo22115601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒาคาร) นางรุ่งศิริ  ไตรโยธี รอง ผอ. นำนักเรียนเกี่ยวข้าว ตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (ปลูกเอง กินเอง) ณ แปลงนาโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

ติดตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
doo14115602.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าประชุมร่วมคณะฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลบ้านดู่ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ติดตามการดำเนินงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษาและนอกเวลาราชการ ณ อาคารห้องประชุมฝ่ายปกคอรงเทศบาลตำบลบ้านดู่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
สอบคัดกรองนักเรียน
dooo19095601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ชี้แจงการสอบคัดกรองนักเรียน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียนระดับ ป.3 และ ป.6 โดยมี น.ส.ศุภคนา  อภิวงค์ษา  ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราย เขต 1 มาเยี่ยมสนามสอบ คณะผู้บริหาร ครุ กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์บริการ การศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
อบรม กนช.
doo23085601.jpgเจ้าหน้าที่ กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ เทศบาลตำบลบ้านดู่ - นางแล  เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมปลุกจิสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 วิทยากรจาก จังหวัดทหารบกเชียงราย มีนายบุญห่่วง  ภัทรเชาว์ ผ.อ. ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับ และอนุเคราะห์สถานที่ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันภาษาไทยแห่งชาติ
doo29075601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง การใช้ภาษาไทย ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
พ่อ-แม่สอนลูกปลูกนาข้าว
doo260756011.jpgนักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่วมกิจกรรม พ่อ-แม่สอนลูกปลูกนาข้าว มีนายบุญห่วง ภัืทรเชาว์ ผ.อ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ แปลงนา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ถวายเทียนจำนำพรรษา
doo19075601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปล่อยแถวขบวนนักเรียน ถวายเทียนจำนำพรรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของทางโรงเรียนที่ได้นำเทียนไปถวาย ตามวัดในเขตบริการของโรงเรียน ประจำทุกปี  ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 19 กค. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
คณะดูงาน
doo18075601.jpgผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่คะ มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได้มอบของที่ระลึกให้ นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านดู่และ ร.ร.กลุ่มบ้านดู่
doo26065601.jpgนายพัฒนพงษ์  โพธิเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ลงนาม MOU กับ ร.ร.ในกลุ่มบ้านดู่ ทุกโรง ว่าด้วยความร่วมมือการต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
รับโล่เกียรติยศ
doo24065601.jpgนายบุญห่่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากนายชาติชาย  สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
คณะดูงาน
doo21065601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับของที่ระลึกจากผู้บริหารและคณะครู ร.ร.บ้านหนองบัว อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และ ร.ร.บ้านแม่รัง อ.ลอง จ.แพร่  เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 21 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
หน้า 4 จาก 5 < 1 2 3 4 5 >
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

admin
03/02/2015 10:41
ติดตามเพจรูปกิจกรรม ได้ที่https://www.faceboo
k.com/schbandoo


ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1