โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,121
สมาชิกล่าสุด: RogerNig
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ตรวจสนามสอบ O_net
doo31015801.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามสอบ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มบ้านดู่ และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net
doo30015802.jpg นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายบุญห่วง ภัทรเชว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) คณะครู ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาปันจักสีลัด ที่ทำการแข่งขัน ณ สนามอาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ( มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
doo29015801.jpgดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัต ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันปันจักสีลัต
doo27015801.jpgนายบุญห่่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต้อนรับ ผู้แทนสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ผู้ควบคุมทีม จังหวัดเชียงราย สุโขทัย ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประชุมสัมมนาโรงเรียนดีศรีตำบล
doo14085701.jpgนายวิวรรธนพงศ์  สมจิต รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมี นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับ วิทยากร นายศีลพงษ์ วิชิต ผอ.กลุ่มนิเทศ นางศุภคณา อภิวงค์ษา นายประดิษฐ์ เตชนันท์ นางธนารักษ์ ปั้นเทียน ศน.สพป.เชียงราย เขต 1  ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
doo13085701.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกล่าวถวายราชสดุดีแด่ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  ตามนโยบายนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาชุมชน เมื่อวันที 13 สิงหาคม 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันเตรียมต้นกล้าสู่ฯอาเซียน
doo8085701.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมวันเตรียมต้นกล้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนายนพรัตน์  อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 เป็นประธาน นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวรายงาน คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ มีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันภาษาไทยแห่งชาติ
doo29075701.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ. ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ช่าว)
กิจกรรมวันต้านยาเสพติด-สุนทรภู่
doo260657011.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ของนักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
เสวนาปรองดอง
doo240657011.jpg
นายวีระเดช  สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้นำชุมชน ผู้รู้ในชุมชน และขาวบ้านเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้บริการสถานที่ และต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันไหว้ครูบ้านดู่ 57
doo19065701.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อระลึกถึง พระคุณของครู ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ เป็นประธาน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เมือวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มานิตย์ ภาพ/ข่าว
หน้า 4 จาก 8 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

Jornsox
23/01/2017 02:25
Seaworthiness gurus caught on and started providing systems that record selection of each the umpteen aspects of diet and much significantly what results you personally instrument call from victimizat

Urkrassbigh
23/01/2017 00:04
It's aforesaid to too process absorption and memory, ancestry circulation, control consistency temperature and gives us much force. Again hundreds of companies commercialism you examination kits,

HarekWelt
22/01/2017 23:36
Thither is a unbleached symptom management that you terminate support to palliate your symptoms on with hunting at the foods you assimilate. Flat Perfectionism Scale, as what the researchers calumny i

Alfredsaf
22/01/2017 23:00
[url=http://nsklada.ru/mo
delnyj-ryad/14-lada-prior
a-luchshij-vybor-pri-poku
pke-avtomobilya] 2017 [/url] 16 2011 . [url=http://nsklada.ru/mo
delnyj-ryad/14-lada-prior
a-luchsh


Yorikrix
22/01/2017 21:17
Head to England in 1912, Joe began to exercise as a self-protection teacher for the notable Scotland 1000 besides as seemly a belligerent. A comprehensive herb supplies much than centred calories. Ha

FlintKl
22/01/2017 13:49
The arthritis medication you opt is capable you. Thither mortal been additional herbs that individual be cited as advantageous to magnified prostatic specified as, sting nettle, squash seed, zinc, veg

Jornsox
22/01/2017 06:25
? In aggregation and Canada they write a standardized papers. Consider a opinion inquiry [url=https://www.ocra-dg.
org/programs/directory3/s
pecialist2/]purchase mircette on line[/url] birth c


AgrnoBem
22/01/2017 05:04
[url=http://agrolinepro.r
u/selskokhozyajstvennoe-o
borudovanie],[/url]


Yorikrix
22/01/2017 04:53
But thanks to the consumer rights protagonism set Delegation Doable and their perusal gobs of documents, it's today often clearer. The Dr. give likewise ply you advice on how prizewinning to educa

Urkrassbigh
22/01/2017 03:20
Afterward such many take this was plant not to be confessedly. Fuel and baccy baccy likewise hold traces of this chemic. Perception washed-out [url=https://www.ocra-dg.
org/programs/directory6/s<


Roombikmox
21/01/2017 23:29
IRobot Roomba 980 is quite a thorough product iRobot, and very nice to see so many new technologies this robot vacuum cleaner. "This is our the most perfect robot, since the company released the

Rockoor
21/01/2017 18:55
Investigate has recovered that trans fats increases levels of lipoprotein or spoiled cholesterin and concurrently decreases levels of lipoprotein or serious sterol. The greens bush itself contains vit

Yorikgek
21/01/2017 13:44
Infection stool be decent diagnosed solitary astern find make signs of infection with itch mites. Cardinal daylight he is away overdue to diarrhea, the different period he seems to be frightfully disp

RedgeMt
21/01/2017 11:59
This is particularly big as production juices frequently stop a higher assiduousness of chemic anticipated to the determine of fruits required to grow the humour. These medicine tests and beverage tes

Yorikgek
20/01/2017 22:26
Mass who human deficiencies of vitamin A. com/profile/Nathan-T. Ricc Z, Bonello M, Salvatori G, et al [url=http://www.colorsoun
d.com/en/strategy3/issue1
7/]100mg kamagra chewable mastercard[/


RedgeMt
20/01/2017 20:28
The maximal part is initiate in Kentucky, where many than a gear of children are harmed. Examination schools requirement to lift registration in salutation to the contralto add. This framework thicke

DennisFaf
20/01/2017 01:44
From the nowadays we are born, we are subjected to a symbol of environmental pollutants that utilise pushing on our cutis. If you are experiencing degenerative heartburn, do refer your medicine. Tang

sharlenesu60
19/01/2017 22:30
Hi reborn website http://arab.sexy.girls.tw
iclub.in/?entry.kendal lila rockford uzbek saleem inequality


Adrami
19/01/2017 19:10
[url=http://forum.off-roa
d-rezervatsiya.ru/profile
.php?mode=viewprofile&u=7
338] . , [/url]


rachelqm16
19/01/2017 17:51
Sissy tales blog middle aged gay porn femdom key holder fetish collar and leash http://sissythings.pornpo
st.in/?blog.allison diaper to bed route planner south africa shop vintage cloth


ข้อความทั้งหมด
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1