โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 415
สมาชิกล่าสุด: bassqwe
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
กีฬาสี บ้านดู่เกม
doo01125501.jpgนายสมมิตร  เตชะตน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน(บ้านดู่เกม) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พย. 2555 ณ สนามกีฬาร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 29 พย. 2555 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมเกี่ยวข้าว
doo16115501.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นำนักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับขบวนการทำนา ครบวงจรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกเอง กินเองไม่เน้นขาย ณ แปลงนาโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประชุม 4 กลุ่มโรงเรียน
doo1115502.jpgนายกิตติชัย  เมืองมา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจ้งนโยบายเขตพื้นที่ มีคณะผู้บริหารและครู กลุ่มโรงเรียนเข้าร่วม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านดู่  กลุ่มนางแล  กลุ่มแม่ข้าวต้ม  และกลุ่มท่าสุด ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราข มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ตรวจสภาพโรงอาหาร
doo29105501.jpgนายสามารถ  แก้วมีชัย ส.ส เชียงราย เขต 1 ตรวจความเสียหายของโรงอาหารโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เสื่อมสภาพเนื่องจากสร้างมาเป็นเวลานาน ร่วม 40 ปี เพื่อจะได้จัดหางบประมาณสร้างใหม่ มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รายงานความเสียหาย นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านดู่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
นายก อบจ.เชียงรายพบครูนักเรียน
doo1105501.jpgนางสลักจฤฏดิ์  ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย  พบครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ทางช่องรายการเคเบิลทีวี BDS ของโรงเรียน มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสมาทำพิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร ของสมาชิกเกษตรกรเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ ห้องควบคุมเคเบิลทีวี  ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน
doo24095501.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฉู่ฉง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมในการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-จีน และชมการแสดงกิจกรรมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน (การเรียนรู้สู่อาเซียน) โดยการฝึกซ้อมของนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน จาก ม.ราชภัฏเชียงราย ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
รับบริจาค
doo21095503.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับมอบสื่อ  ตามโครงการ kk ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือ และ วีดีทัศน์ งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน จากผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเชียงราย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องสมุดโรงเรี่ยน (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันสันติภาพโลก
doo21095501.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์  ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นตัวแทนอ่านสาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพโลก (ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรม สันติภาพ และความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสฯ
doo18095501.jpgการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 24 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับภาค ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บริการสถานที่และให้การต้อนรับ (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ค่ายภาษาอังกฤษ
doo7095501.jpgนายชูเกียรติ  ก่อเกิด รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ประธานกลุ่ม และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยพราชวิทยมงคล ม.ราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 (มานิตย์ ข่าว)
มอบTablet
doo9085501.jpgนายวิศิฎฐ์ ดุลยพัช ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบTablet  ตามโครงการ One Tablet per Child ของรัฐบาล ให้นักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีนางวาสนา  คำวัง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 (มานิตย์ ข่าว)
หน้า 4 จาก 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

admin
18/03/2014 11:49
16 พ.ค.57 เปิดภาคเรียน 1/2557

admin
18/03/2014 11:49
13 พ.ค.57 ประชุมครุเตรียมความพร้อมก
่อนเปิดภาคเรียน


admin
18/03/2014 11:48
8 พ.ค.57ประชุมผู้ปกครองนักเ
รียน (รับงบเรียนฟรี)


admin
18/03/2014 11:47
6-7 พ.ค.57 ครูทุกคนอบรมการใช้สื่ออิเ
ล็คทรอนิค ณ ม.แม่ฟ้าหลวง


admin
18/03/2014 11:46
5 พ.ค.57 ประชุมครูทุกคน

admin
18/03/2014 11:46
11 เม.ย.57 งานผ้าป่าศิษย์เก่า

admin
18/03/2014 11:45
10 เม.ย.57 ประชุมครูเตรียมงานผ้าป่าศ
ิษย์เก่า


admin
18/03/2014 11:44
26 มี.ค.57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข
้าใหม่


admin
18/03/2014 11:43
25 มี.ค.57 กิจกรรมวันกตัญญู

ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1