โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 652
สมาชิกล่าสุด: drmirdyfl
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
doo13085701.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกล่าวถวายราชสดุดีแด่ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  ตามนโยบายนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาชุมชน เมื่อวันที 13 สิงหาคม 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันเตรียมต้นกล้าสู่ฯอาเซียน
doo8085701.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมวันเตรียมต้นกล้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนายนพรัตน์  อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 เป็นประธาน นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวรายงาน คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ มีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันภาษาไทยแห่งชาติ
doo29075701.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ. ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ช่าว)
กิจกรรมวันต้านยาเสพติด-สุนทรภู่
doo260657011.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ของนักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
เสวนาปรองดอง
doo240657011.jpg
นายวีระเดช  สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้นำชุมชน ผู้รู้ในชุมชน และขาวบ้านเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้บริการสถานที่ และต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันไหว้ครูบ้านดู่ 57
doo19065701.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อระลึกถึง พระคุณของครู ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ เป็นประธาน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เมือวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มานิตย์ ภาพ/ข่าว
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

doo120557011.jpg

นายกิตติชัย  เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน  แจ้งนโยบายระเบียบปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่  กลุ่มโรงเรียนนางแล   นายสมจิต  สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ทบทวนการจัดทำแผนโรงเรียน มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ วันที่ 12 พ.ค. 2557  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน

doo1004255701.JPGนายกองเอก วิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน  ในท้องที่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

ประกาศเกียรติคุณ
doo26032557.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับประกาศเกียรติคุณ การประเมิน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับดีเด่น จาก นายนพรัตน์  อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพวงแสด 2 สพป.เชียงราย เขต 1 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
สพฐ.ตรวจรับอุปกรณ์
doo15025701.jpgเจ้าหน้าที่ สพฐ.และทีมติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจรับอุปกรณ์ 'Access point' สำหรับกระจายสัญญาณให้ Tablet นักเรียนชั้น ป.1-2 , ม.1 มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายสมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กพ. 2557 ณ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ค่ายลูกเสือ

doo14025701.jpgลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ตามนโยบาย นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ระหว่างวันที่ 13-14 กพ. 2557 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว) 

หน้า 4 จาก 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

admin
29/03/2016 10:57
16 พ.ค.2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

admin
03/02/2015 10:41
ติดตามเพจรูปกิจกรรม ได้ที่https://www.faceboo
k.com/schbandoo


ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1